Con chó chết


[…]

Khi nào loài chó đã mất hết hi vọng, chúng sẽ chết một cách rất tự nhiên: lặng lẽ, không rên rỉ, chết trong những đau khổ mà thế gian không biết được.

Continue reading Con chó chết