Tôi là les


Chúng tôi khai sinh với cái tên thông dụng như tất cả mọi người.

Nhưng trong câu chuyện này, hãy cứ coi Lyn, Ken, Yi là những tên gọi rất đỗi bình thường.

Continue reading Tôi là les