Tại sao sáng tạo cần cô đơn?


Đọc thấy cũng có ý đúng.

.
Ở Hà Nội, chỗ duy nhất tôi tìm thấy sự tĩnh lặng thật sự là trong nhà vệ sinh. Sự CÔ ĐỘC đang bị tuyệt chủng. “Nếu không có sự cô độc lớn lao, không một tác phẩm tử tế nào có thể sinh ra”, Picasso đã nói.
alone1

Continue reading Tại sao sáng tạo cần cô đơn?