Vì sao không nên yêu bạn thân?


#395 Gái ngu

1. Đã là bạn thì ngay từ đầu đã ko phải ty rồi, đừng nhầm tưởng.
2. Bạn thân nên cái j cũng biết, biết từ tên cụ nội cụ ngoại đến những tật xấu muốn giấu cả thế giới này.
Continue reading Vì sao không nên yêu bạn thân?

Cảm giác khi bị người mình thích từ chối như thế nào?


1. Bị từ chối trực tiếp thực ra không tính là quá xấu, mà tàn nhẫn nhất chính là không đồng ý cũng không từ chối sự níu kéo của mình, đây mới đáng thiên đao vạn quả nhất.

2. Bỗng nhiên nghe hiểu rất nhiều bản tình ca~

3. Nhìn mọi người nhiều kinh nghiệm như vậy, tôi chỉ muốn nói rằng có yêu lần nữa cũng đừng hạ mình mà lấy lòng người không thương mình mà thôi.

Continue reading Cảm giác khi bị người mình thích từ chối như thế nào?

Người con trai thường chờ nửa đêm mới gọi bạn ra chát chít, họ coi bạn chỉ là loại gái qua đường.


#402

Vì những thời gian tử tế đàng hoàng, nhàn rỗi và vui sướng, họ chả thèm nhớ ra bạn là ai! Chỉ lúc nửa đêm, đã hết chuyện để nói với những người muốn nói, đã chúc ngủ ngon những người họ muốn chúc ngủ ngon, đã nhắn tin muộn xong cho những người họ có thể nhắn tin muộn, họ mới mò xem nick của bạn là gì! Chẳng yêu đương, không ruột thịt, nửa đêm tự dưng giở ra ngó, thế bạn là người hay bạn là thứ gái dùng để điền vào chỗ trống của họ vậy? Continue reading Người con trai thường chờ nửa đêm mới gọi bạn ra chát chít, họ coi bạn chỉ là loại gái qua đường.